Послуги

frog_servicesПереважна більшість промислових підприємств та комунальних об’єктів мають в наявності споруди для очищення забруднених вод. Але, на жаль, слід констатувати, що значна частина з них або взагалі не працює, або їх робота не задовольняє ні керівництво, ні, тим більше, природоохоронні контролюючі органи. Особливо актуальною ця проблема є для невеликих об’єктів, які не забезпечені кваліфікованим експлуатаційним персоналом та не можуть собі дозволити будівництво сучасних високотехнологічних та коштовних очисних споруд. На більшості споруд біологічної очистки продуктивністю до 1- 5 тисяч м3/добу взагалі відсутня посада технолога, а лабораторний контроль ведуть лише контролюючі органи з відповідними невтішними наслідками для підприємств.

Єдиним можливим шляхом вирішення цієї проблеми може бути реанімація наявних споруд та виведення їх на оптимальні технологічні параметри при мінімально можливих затратах на реконструкцію та закупівлю необхідного нового обладнання.

Практика показує, що досить часто суттєво покращити роботу очисних можна взагалі без значних фінансових витрат лише за рахунок налагодження технологічного процесу та коригування регламенту їх роботи.

Наші спеціалісти не тільки допоможуть вирішити перераховані вище проблеми, але й забезпечать постійний технологічний чи консультативний супровід в процесі експлуатації та в разі виникнення аварійних ситуацій.

Ключові етапи при відновлені роботи очисних споруд:

 • аналіз проектної та експлуатаційної документації;
 • визначення ефективності роботи окремих споруд, обладнання та хімічних реагентів;
 • проведення хімічних аналізів та лабораторного обстеження стічних вод;
 • підбір оптимальних марок та доз реагентів;
 • розробка рекомендацій по підвищенню ефективності роботи очисних споруд;
 • проведення режимно-регулювальних та пусконалагоджувальних робіт;
 • навчання експлуатаційного персоналу;
 • сервісне та гарантійне обслуговування водоочисного обладнання;
 • консультаційні послуги по вибору технологічних рішень та експлуатації.

При необхідності фірма «ОСТВА» розробляє проектно кошторисну документацію на будівництво очисних споруд. По бажанню замовника документація може бути виконана, як в повному об’ємі, так і лише окремими розділами:

 • технологічна частина проекту;
 • розділ автоматизації та диспетчеризації;
 • розділ оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) в складі проектів і як окремий проект для об’єктів любого класу складності і категорії відповідальності (промисловість, комунальне господарство, будівництво, реконструкція та переобладнання, водопідготовка для комунального господарства та промисловості, очистка стічних вод (комунальних та виробничих), автозаправки, котельні, звалища ТПВ тощо);
 • розділ ІТЗ (інженерно-технічного захисту), як в складі проекту, так і окремого розділу;
 • визначення та розрахунок зон санітарної охорони (санітарного захисту) та обґрунтування можливості їх зменшення.

Послуги, які надає замовникам фірма «ОСТВА:

 • обстеження роботи діючих очисних споруд;
 • розробка проектно – кошторисної документації на будівництво та реконструкцію очисних споруд;
 • розробка конструкторської документації та виготовлення нестандартизованого водоочисного обладнання (водоочисні комплекси, фільтр-преси, генератори дозатори активного срібла та інше);
 • реалізація програм автоматизації та диспетчеризації технологічних процесів очистки;
 • пусконалагоджувальні роботи.