Водоочистні комплекси «Оства-5Г», «Оства-5Н»

Водоочисні комплекси «Оства–5» призначені для очистки стічних вод підприємств від іонів важких металів, нафтопродуктів, ПАР та деяких інших інгредієнтів з метою повернення очищеної води у виробництво або скиду в міську каналізацію.

Комплекси «Оства–5Г» і «Оства–5Н» включають в себе об’єднані в одне ціле наступні функціональні блоки:
Оства – 5Г, Оства – 5Н

 • двосекційний електрореактор с електродами;
 • флотатор-відстійник;
 • фільтр с плаваючим завантаженням;
 • тканинний рукавний фільтр II ступені.

Комплекс «Оства–5Г» призначений для очистки стічних вод гальванічних виробництв і комплектується електродами зі сталі. Комплекс «Оства–5Н» призначений для очищення нафто- і масломістких стічних вод машинобудівних підприємств, залізничних депо та комплектується електродами з алюмінію.

Водоочисні комплекси «Оства–5» вигідно відрізняються від аналогічного обладнання інших розробників: меншою висотою, металоємністю і більшою стабільністю якості очищеної води.

Технічні характеристики
 • Продуктивність: 5 м3/год;
 • Граничні концентрації забруднень у вхідній воді:
  • стічні води гальванічного виробництва («Оства-5Г»):
   • Cr6+  –  30 мг/л;
   • Cr3+, Fe, Zn, Ni, Cu, Cd  –  сумарно не більше 150 мг/л;
   • нафтопродукти  –  100 мг/л;
   • ПАР  –  10 мг/л.
  • нафтомісткі стічні води («Оства-5Н»):
   • нафтопродукти  –  500 мг/л;
   • зважені речовини  –  500 мг/л;
   • ПАР  –  50 мг/л.
 • Концентрації забруднень в очищеній воді  відповідають нормам скиду в міську каналізацію або поверненню на повторне використання.
 • Споживаний струм  –  постійний до 1600 А.
 • Споживана напруга  –  до 24 В.
 • Габаритні розміри  –  4,2х2,6х2,65(Н) м.
 • Маса:
  • без води  –  4,7 т;
  • з водою  –  17,2 т.

Габаритне креслення

Перші об’єкти впровадження:
 1. Локомотивне депо Основа (м. Харків), очисні споруди виробничих стічних вод. Введено в експлуатацію в 2000 р.
 2. Барановичське авіаційне ремонтне підприємство (Білорусь), станція нейтралізації стічних вод гальванічного виробництва. Введено в експлуатацію в 2003 р.

Автор розробки:    В.О. Швороб.
Виготовлення та поставка:    фірма «ОСТВА» (м. Рівне).