Автоматизація

Важливим напрямом діяльності фірми «ОСТВА» є впровадження та оптимізація як локальних так і глобальних систем автоматизації та контролю технологічних процесів очистки промислових та побутових стоків. Використання сучасних високотехнологічних контрольно – вимірювальних приладів з керуванням їх роботою промисловими контролерами та застосуванням систем візуалізації дозволяє значно спростити управління та здійснювати оперативний контроль за технологічними процесами.

Програма диспетчеризації здійснює повне або часткове дистанційне управління спорудами та агрегатами і контроль за їх роботою; повне або часткове програмне управління спорудами і агрегатами; повну або часткову автоматизацію технологічних процесів на спорудах або окремих їх частин і механізмів. Робочі місця операторів знаходяться на центральному
диспетчерському пункті, куди передаються контрольні показання приладів пультів управління вузлів, включаючи й технологічні показники (температура, кількість повітря, параметри якості води, що очищається, тощо). Для споруд малої та середньої продуктивності, розташованих на порівняно невеликій території, можливо влаштування одного диспетчерського пункту з пультом керування всіма очисними спорудами. Керування об’єктами можливо реалізувати як на локальних релейних схемах управління, мікроконтролерах, так і централізовано, на базі програмованих логічних контролерів ПЛК чи програмними засобами комп’ютерних систем.

Автоматизоване робоче місце (АРМ) диспетчера призначене для відображення стану обладнання, миттєвих значень параметрів, витрати електроенергії, параметрів роботи електродвигунів, ведення архівів накопичених даних, відображення параметрів у цифровому та графічному вигляді, візуалізації всіх процесів та сигналізації про порушення чи відхилення від технологічних норм.

АРМ створено в середовищі Visual Basic – інструменту для розроблення програмного забезпечення. Для апаратного забезпечення функціонування програми використовується 2 системні блоки – один з серверною платформою Windows Server 2003, інший – безпосередньо робоче місце оператора з будь-якою операційною системою Windows. Сервер забезпечує роботу системи керування, збору, оброблення та зберігання даних від польового обладнання, систему резервування інформації і роботу віддалених робочих місць оператора. Система дозволяє реалізувати моніторинг та керування роботою обладнання з різними рівнями доступу та пріоритетності для будь-якої кількості користувачів. Зв’язок користувачів з сервером можливий по локальній мережі або мережі Інтернет.

automation1         automation2

automation3   automation4